Hoppa till innehållet
NIMBLE
Forskarna Jeaneth Johansson, Mari Runardotter och Diana Chroneer och projektledaren Michael Nilsson, Luleå tekniska universitet, har samtliga varit delaktiga i arbetet med projektet NIMBLE. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Affärs- och samverkansmodeller för acceleration av B2B-plattformar

Publicerad: 14 september 2020

En samverkansplattform för säljare och kunder och affärsmodeller med utgångspunkt i teknik och nya affärsnätverk, samt designprocessens komplexitet när olika intressenters logiker ska samspela. Det är några av resultaten av projektet NIMBLE.

Syftet med projektet NIMBLE var att utveckla infrastruktur för en molnbaserad B2B (business to business)-plattform. På plattformen kan europeiska små och medelstora tillverkningsföretag registrera och publicera kataloger för produkter och tjänster, söka efter lämpliga leverantörskedjepartners, förhandla kontrakt och leverera logistik. Det handlar om komplexa logistiska plattformar med många olika leverantörer och kunder som alla dessutom har olika datamognad. Från Sverige deltog även Lindbäcks bygg och Podcomp.

– Vår uppgift var främst att titta på användarupplevelsen och att hitta affärsmodeller som ger mervärde åt kunden. Det måste finnas goda incitament för användarna att välja att använda en plattform, säger Mari Runardotter, universitetslektor i informationssystem.

– Vi har till exempel involverat studenter i projektet. Studenterna fick utvärdera plattformen utifrån etablerade användarupplevelsekriterier i en av sina kurser, vilket gav projektet en värdefull och omfattande utvärdering och validering.

Diana Chroneer, biträdande professor i informationssystem, förklarar:

– I det här projektet integrerade vi verkligen användarperspektivet vilket oftast förbises när teknikintresset får dominera. Det finns en komplexitet  och spridning av kompetenser vid utveckling av affärs- och samverkansmodeller kopplade till teknikprojekt som vi lärt oss mycket av.

Affärsmodell för teknik

Ytterligare ett projektresultat är att den skapade plattformen används skarpt av företag och kunder. Forskarna skapade förutsättningarna för plattformen – nu lever den av egen kraft.

Den affärsmodell som blivit resultatet av projektet, beskriver forskarna som en tredelad raket. För att kunna skapa hållbart värdeskapande måste funktionalitet, samverkan och affärsmässighet accelerera samtidigt, sida vid sida.   

 – Alla tre ”motorer” måste dra jämt. När affärsmodeller och teknik möts förbises ofta kittet dem emellan, det vill säga de organisatoriska möjliggörarna som är fundamentala för att affärsmodellerna ska lyfta, säger Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation.

– För vår del har det här till exempel inneburit att vi varit tvungna att anpassa våra modeller till olika branscher och kontexter. Vi har arbetat med många olika kompetenser och lärt oss av varandra.

Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, betonar:

– Vi har arbetat med affärs- och samverkansmodeller i teknikprojekt i snart 15 år. Det har gett oss en gedigen kompetens och goda resultat.