Hoppa till innehållet
Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Paula Wennberg, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, ska leda projektet Gender Smart Arena. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Affärsmodell för mer jämställdhet

Publicerad: 18 juni 2018

En inkluderande och innovativ affärsmodell som ger bättre affärer för företag i it-branschen. Det är målet för projektet Gender Smart Arena. – Det blir ingen hållbar tillväxt i företagen utan jämställdhet, säger Paula Wennberg, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.

Flera studier visar att en jämställd arbetsplats präglad av mångfald motverkar ohälsa, ökar kreativiteten och innovationsförmågan och stärker företags konkurrenskraft. I projektet Gender Smart Arena är en bransch som av tradition är mansdominerad – it-branschen – i fokus. Om branschen ska fortsätta växa behöver det traditionella könsmönstret brytas, it-utveckling berör alla och människors kompetens oavsett kön, ålder och ursprung behöver tas till vara på ett bättre sätt.

– Företag och andra aktörer efterfrågar allt oftare forskningsbaserad kunskap, verktyg och metoder relaterade till verksamhetsutveckling och praktisk jämställdhetsintegrering, säger Paula Wennberg.

– It-företagen säljer sina produkter och tjänster till både kvinnor och män och därför är det självklart att både kvinnor och män ska utveckla dem. Vidare är det viktigt att både kvinnor och män ska ha lika möjlighet att påverka framtidens it-utveckling. I förlängningen skapar det fler affärer och tillväxt.

Jämställdhetsintegrering

Projektet Gender Smart Arena syftar till att stärka samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och offentlig sektor med inriktning mot praktisk jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegreringen ska resultera i stärkt innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft. En samverkansarena och mötesplats mellan aktörer med olika bakgrund ska vidga perspektivet på innovation och hur nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller kan stärka företagens affärsutveckling.

– En genusmedveten affärsmodell bjuder in till normkritisk och normkreativ utveckling av affärsmodellen och dess olika delar för att utveckla möjligheter för värdeskapande. Målet med genusintegrering är att i både tanke och handling gå från gammal affärsmodell till ny affärsmodell, säger Paula Wennberg. 

Utbyte mellan universitet och företag

Förhoppningen är att företag inom den mansdominerade it-branschen ska kunna använda jämställdhet och mångfald som ett strategiskt verktyg i affärs- och verksamhetsutveckling. De företag som medverkar i projektet kommer att få ta del av den kunskapsutveckling som sker på universitetet, till exempel genom workshoppar och seminarier, och få möjlighet att använda verktyg som driver företagets utveckling mot ökad jämställdhet.

– Universitetet får i sin tur ta del av företagens förutsättningar och utvecklingsbehov. På lång sikt bidrar projektet till ett mer inkluderande och hållbart samhälle och regioner som är attraktiva för både kvinnor och män, säger Paula Wennberg.

Kontakt

Paula Wennberg

Paula Wennberg, Projektledare

Telefon: 0920-491285
Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik