amplifire

AmpliFIRE har fått Excellent projektutvärdering

Publicerad: 18 augusti 2015

Syftet med projektet AmpliFIRE var att förbereda FIRE, vilket står för Future Internet Research and Experimentation, för år 2020. Detta innebär främst att stärka utnyttjandegraden och effektskapandet avseende framtidens Internetforskning och experimentella anläggningar.

Projektet har involverart allt ifrån infrastrukturteknologier till att finna nya former av interaktioner, samverkan och delaktighet. AmpliFIRE har ökat medvetenheten för FIRE aktiverade forsknings- och utecklingsmöjligheter i näringslivet, inom samhällsområden och i den befintliga FIRE communityn.

För att läsa mer om dett nu avslutade projektet, se här:
http://www.ltu.se/centres/cdt/Projekt/Genomforda-projekt/AmpliFIRE-1.110768