Hoppa till innehållet
Karl Andersson och Olov Schelén, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem, och Olov Schelén, biträdande professor i distribuerade datorsystem, koordinerar och deltar i projektet DIT4BEAR. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Barentssamarbete stärker företag

Publicerad: 20 maj 2019

Smarta vägar, ett system för digitala identiteter och uppkopplade renar. Det är något av innehållet i ett nytt, gränsöverskridande projekt som koordineras av Luleå tekniska universitet.

Förutom svensk representation har samverkansprojektet, som går under namnet DIT4BEARS, deltagande företag och universitet från Ryssland, Finland och Norge. Det huvudsakliga syftet med projektet är att utveckla it-baserade lösningar i en gränsöverskridande kontext, lösningar som ska komma företag i den arktiska regionen till nytta.

– I projektet arbetar vi på ett överordnat plan med att förenkla mobilitet av människor, produkter och kunskap inom Barentsregionen. Hållbara och klimatsmarta transporter och kommunikationssystem är då en viktig komponent, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Smarta identiteter

Ett av projektets delmål är att utveckla ett system för smarta identiteter baserat på blockkedjor. Arbetet kommer att koncentreras på hantering av digitala identiteter som traditionellt sett givits ut av betrodda parter, till exempel myndigheter eller banker.

– Målet är att utveckla en teknik som i stället använder blockkedjebaserade tekniker med global räckvidd där blockkedjan lagrar icke-förändringsbara identitetsbevis i ett distribuerat system, förklarar Karl Andersson.

– Vi utvecklade den här idén inom ramen för ett annat projekt för cirka två år sedan, nu kan vi äntligen göra verkstad av idéerna, fortsätter Olov Schelén, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Uppkopplad infrastruktur 

Förutom smarta identiteter ska forskning bedrivas och lösningar utvecklas inom infrastrukturområdet. Bland annat ska fokus sättas på smarta vägar och uppkopplade renar.

– En smart väg kan till exempel innehålla vägbelysning eller vägmarkeringar som börjar lysa när bilar passerar, eller vägar som automatiskt varnar för halka eller hinder, säger Karl Andersson.

– Uppkopplade renar handlar om renar som via trådlös uppkoppling och GPS-mottagare kan spåras, eller renar som används för transport av data via så kallad delay tolerant networking-teknik.

Kontakt

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Dekan

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar