Hoppa till innehållet
Högskolan i Gävle CDT
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Besök från Högskolan i Gävle

Publicerad: 28 februari 2020

Högskolan i Gävles ledning har besökt CDT vid Luleå tekniska universitet.

Microsoft har annonserat att de etablerar storskaliga datacenter i Gävle och Sandviken. Detta gör att Högskolan i Gävle nu går igenom samma process som Luleå tekniska universitet och CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik, gjorde när Facebook kom till Luleå för knappt tio år sedan. Frågor om kompetensförsörjning, branschutveckling samt forskning och innovation landar typiskt på ett lärosätes bord när liknande etableringar offentliggörs.

Nyligen fick Luleå tekniska universitet och CDT möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter när Högskolan i Gävles hela ledningsgrupp besökte universitetet och dessutom Facebook.

– Vid besöket hos CDT gjordes en genomgång av vår verksamhet och vad CDT hittills arbetat med inom datacenterområdet. Vi berättade också om våra projekt inom jämställdhetsintegrering, smart landsbygd och 5G, berättar biträdande professor Karl Andersson, verksamhetsledare vid CDT.

Under besöket ingick också en gudiad tur hos Facebooks datacenter i Luleå, platschefen Joel Kjellgren höll en kortare genomgång av verksamheten och berörde också den samverkan som bedrivs med akademin.

Gruppen enades om ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och CDT där de gemensamma möjligheterna inom datacenterområdet tas till vara på bästa sätt för båda parterna.

– Det var otroligt intressant och inspirerande att ta del av CDT:s verksamhet, inte minst på datacentersidan, säger professor Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

– Här har vi på Högskolan i Gävle mycket att lära inför den kommande etableringen av Microsoft i Gävle/Sandviken. Vi hoppas också på att få till ett samarbete med CDT inom detta område.