AIOTI

CDT medlem i IoT allians

Publicerad: 6 oktober 2015

CDT är nu medlem i AIOTI, vilket står för Alliansen för Internet of Things Innovation.

Alliansen för sakernas Internet lanserades av EU-kommissionen och olika viktiga IoT spelare. AIOTI syftar till att EU ska bli ledande avseende Internet of Things (IoT) och skapa ett dynamiskt europeisk IoT ekosystem.

AIOTI avser utveckla och stödja dialogen och samspelet mellan olika IoT aktörer. Det övergripande målet är att skapa en europeisk sakernas internett ekosystem för att på så sätt kunna frigöra potentialen i IoT.

AIOTI kommer att bistå kommissionen vid utarbetandet av framtida sakernas Internet forskning samt innovation och standardiseringspolitik. Det kommer också att spela en viktig roll i utformningen av storskaliga IoT pilotprojekt, som kommer att finansieras av Horisont 2020 för forskning och innovation.