Hoppa till innehållet

Ett steg närmare den autonoma gruvan

Publicerad: 10 februari 2022

5G och edge computing ska bidra till en högre automationsnivå inom gruvindustrin. Och mer autonomi ska leda till en bättre arbetsmiljö och säkrare gruvor. – Det övergripande syftet är att skapa mer intelligenta system som kommer flytta gränserna för autonomi, produktivitet och säkerhet i gruvorna, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Just nu rullas 5G ut på bred front i Sverige. 5G innebär snabbare överföringskapacitet och lägre fördröjningar. Om 5G dessutom kombineras med edge computing, det vill säga att en mjukvara kan driftsättas i kanten av ett nätverk istället för att köras i ett traditionellt datacenter långt från slutanvändaren, förbättras prestandan ytterligare och realtidsapplikationer kan göras betydligt snabbare och mer responsiva.   

– 5G är en radioaccessteknik med väsentligt högre datatakter, lägre fördröjning och lägre energiförbrukning. 5G skapar också en it-miljö med förbättrad säkerhet och möjlighet till delning av en och samma fysiska infrastruktur. Lägg därtill möjligheten att tätt integrera en miljö för edge computing med 5G-nätet. Sammantaget bidrar det till en allt högre automationsnivå i gruvindustrin och skapar förutsättningar för förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i gruvan, säger Karl Andersson.

– Den långsiktiga visionen är den helautomatiserade gruvan med inga människor under jord där allt styrs från en kontrollcentral ovanjord. Nu skapar vi förutsättningar för att ta ytterligare steg på den här resan.

Bred samverkan

Arbetet kommer ske inom ramen för ett projekt vars syfte är att utveckla en modern edge-plattform och tillhörande portfölj av edge-medvetna applikationer som kan användas i den autonoma gruvan, till exempel videoanalys i realtid, autonom navigation i form av 5G-uppkopplade drönare och tidsynkroniserade seismiska sensorer. Utöver det ska parterna arbeta med nätprestanda som tar hänsyn till slutanvändarapplikationers behov och krav.

Forskningsinstitutet RISE är en av parterna i projektet. De ska implementera prototyper av edge-noder, både hårdvara och mjukvara.

– Prototyperna ska användas för att demonstrera projektets applikationer, både i den 5G-testbädd som finns på Luleå tekniska universitet och senare i de gruvor som deltar i projektet, säger Emil Svanberg, projektledare på RISE.

Emil Svanberg poängterar också betydelsen av de deltagande parternas samarbete. RISE och de medverkande företagen bidrar med tillämpat arbete, Luleå tekniska universitet bidrar med forskningsbaserade resultat.

– Resultatet kan sedan införas som funktioner i systemet där ett starkt team av applikationsutvecklare får möjlighet att använda systemet.

5G ökar takten 

ThingWave är ytterligare en part i projektet. Med hjälp av 5G ska företaget utveckla nya metoder för datainsamling och därmed göra gruvor säkrare, mer hållbara och mer effektiva.

– Samarbetet med Luleå tekniska universitet ger oss möjlighet att samverka med forskare som har toppkompetents inom till exempel AI, 5G och digitalisering. För ett litet företag som oss, är det en viktig pusselbit för att kunna växa och utveckla högteknologiska lösningar.

Även Karl Andersson bekräftar den bilden:

– Bredden på det här samarbetet: ett universitet, ett forskningsinstitut, fyra innovativa mindre företag och två stora industriföretag, borgar för att vi kommer lyckas. Gemensamt har vi stor erfarenhet och förhoppningsvis kan vi på sikt sprida våra lösningar till såväl deltagande företag som till svensk industri i stort, säger Karl Andersson.

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Dekan

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik