Forskning och innovation för grönare datacenter

Publicerad: 9 juni 2015

Sprida kunskap, samla branschen inom datacenter- och molnområdet och att jobba mer effektivt mot grönare datalagring. Det var syftet med konferensen The data center and cloud days som arrangerades vid Luleå tekniska universitet av Cloudberry och EIT ICT Labs.

Det lagras allt mer data vilket i sin tur kräver allt mer energi. Att hitta sätt för att minska energiåtgången och därigenom skapa bättre hållbarhet för såväl miljö som kommunikation, är två stora utmaningar för forskningen och branschen och två av de utmaningar som adresserades under konferensen.  

– Norra Sverige har gynnsamma förutsättningar för datacenter. Till detta bidrar kylan, den förnybara energin i form av vattenkraft och den över tid stabila elleveransen, säger Marie Nolin, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

Diskussioner om energiskatt

Under konferensen på Luleå tekniska universitet fick de cirka 80 deltagarna bland annat lyssna på Frank Ketelaars från IBM, Azimeh Sefidcon, Ericsson, Andy Long, vd för Bodens datacenter Hydro66 och Sam Cole, ansvarig för datacentret KnC Miner. Konferensdeltagarna fick dessutom besöka just ett datacenter i Boden. Konferensen avslutades med en paneldebatt då man bland annat diskuterade frågan om energiskatt för datacenter.

– Förhoppningen är att energiskatten ska vara densamma inom hela Europa. Det skulle skapa en mer rättvis konkurrens, säger Marie Nolin.

Fler datacenter till regionen

Möjligheten för branschen att träffas och samverka är av stor betydelse vid en konferens som The data center and cloud days. Både för att locka fler datacenter och innovativa företag till regionen och för att få till stånd möjliga forskningssamarbeten.

– Branschen har behov av mötesplatser och en sådan är Cloudberry. Det finns också behov av att lyfta upp och kommunicera viktiga frågor, till exempel hur lokala företag kan bli ännu bättre leverantörer till datacenterföretagen, säger Marie Nolin.

– Luleå tekniska universitet behöver utöka sin forskning inom området för att kunna lösa de utmaningar som branschen står inför. Men vi behöver också ligga i framkant när det gäller utbildning så att regionen har kompetent personal att sätta in i denna växande framtidsbransch.

Cloudberry är ett forsknings- och innovationscentrum med uppdrag att göra datacenter och molntjänster energieffektivare och mer miljövänliga.

Kontakt

Marie Nolin

Marie Nolin,

Telefon: 072 526 2070
Organisation: CDT, Institutionen för system- och rymdteknik