Hoppa till innehållet
Jan-Olov Johansson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Jan-Olov Johansson, projektedare vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fortsatt satsning på datacenterbranschen

Publicerad: 17 juni 2020

Ökad omsättning, fler anställda och nya företagsetableringar. Det är några av målsättningarna när forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa små och medelstora företag inom datacenterbranschen att expandera.

– Datacenterbranschen är global och det är viktigt att regionens företag får de bästa förutsättningarna för att lära känna marknaden och kunna vässa och få ut sina affärserbjudanden, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet. 

Datacenterbranschen är en relativt ung bransch i Västerbotten och Norrbotten. Inom ramen för projektet Datacenter Innovation Region – tillväxt och export, ska små och medelstora företag få verktyg som hjälper dem att utvecklas och bidra till ökad tillväxt. I målgruppen ingår bland annat företag som själva äger eller driver datacenter, leverantörer till datacenter, företag som tillhandahåller eller utvecklar beräknings- och lagringsintensiva molntjänster eller företag som tillhandahåller eller utvecklar produkter baserade på analys av stora datamängder. Projektets övergripande mål är att regionen inom en tioårsperiod ska vara världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering.

– Förhoppningen är att de företag som deltar ska öka sin omsättning och kunna anställa fler. Dessutom ska företagen nå ut såväl nationellt som internationellt inom området gröna och resurseffektiva datacenter och molntjänster, säger Jan-Olov Johansson.

Universitetet som motor

Konkret handlar åtgärderna om att till exempel genomföra behovsstyrda tillväxt- och exportinsatser och att initiera och främja nätverksbyggande och samverkan mellan företag. Det branschspecifika innovationssystem som redan är under utveckling i projektet Datacenter Innovation Region, ska vidareutvecklas för att omfatta och stötta tillväxt och export. Dessutom riktar projektet in sig på jämställdhet och mångfald som ett aktivt medel för att öka kompetens och affärsnytta hos de små och medelstora företagen, liksom kunskap om marknadsanpassning och marknadskommunikation.

– Vi får nu möjlighet att genomföra aktiviteter närmare marknaden, vilket kommer bidra till nytta för datacenterbranschen i Övre Norrland. Det är mycket värdefullt att regionerna Västerbotten och Norrbotten och flera kommuner, också bedömer att det här är ett viktigt område. Att Luleå tekniska universitet får stöd i sin roll som motor för branschens utveckling kommer på sikt att öka konkurrenskraften hos våra företag, avslutar Jan-Olov Johansson.

Taggar