Hoppa till innehållet
Boden kommun
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Från datacenterprojekt till arbetstillfällen

Publicerad: 10 september 2020

Det började med datacenterprojektet Green Power på Luleå tekniska universitet, där man tittade på att ta tillvara restvärme. Det har nu lett till projektet Växtzon Oändlig, som ska arbeta med att öka övergången till arbete genom odling i växthus.

Green Power-projektet finansierades av Energimyndigheten och syftade till att utveckla en metodik där mätningar och datormodeller används för att undersöka om lågtemperaturvärme räcker till för odling i växthus. Projektet leddes av Marcus Sandberg, biträdande professor på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

– Projektet startade som en ide, där vi tog fram en modell över hur mycket energi man behöver under alla fyra årstider för att driva ett växthus av olika storlek med hänsyn till restvärme från datacenter. Det är mycket glädjande att nu se resultatet i form av nästa steg - realiseringen av växthuset. Det är ett bra exempel på "impact" när vi tillsammans jobbar med regionens aktörer, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.

Vid slutpresentationen av resultaten av Green Power-projektet menade representanter för Vattenfall att det fanns ett fortsatt intresse för att tillvarata restvärme från datacenter och att omsätta forskningen i praktiken. Boden kommun var också tidigt inne på att restvärmen skulle gå till växthus.

Robert Näslund, chef för tekniska förvaltningen i Bodens kommun, sa då: – För oss som miljökommun är det värdefullt att kunna använda restvärmen från kommunens datacenter. Vi vill ta hem odlingen av växter som vi idag köper söderifrån. Boden har också många nysvenskar som behöver komma ut i jobb och många av dem har redan erfarenheter från att arbeta med odling.

Detta har nu resulterat i det nya projektet Växtzon oändlig som syftar till att öka övergångarna till arbete för de som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom ökar man regionens lokalproduktion. Projektet har Boden kommun som projektägare och ska pågå fram till och med 2022.

– Växtzon Oändlig drivs via arbetsmarknadsförvaltningen i Boden och jobbar med att ta tillvara och lyfta de resurser som alla människor har inom sig. Ett av målen med projektet är att ett Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) ska startas i växthusmiljö kopplat till en serverhall och därmed bli en ny arbetsplats för människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Helena Löfgren, arbetsmarknadskonsulent och projektledare för Växtzon Oändlig. 

Claes Nordmark är kommunalråd i Boden och säger att de nyligen tecknade ett avtal med Energimyndigheten om att utveckla Boden som en strategisk nod för ett hållbart energisystem. Syftet är att skapa en symbios mellan befintlig energiintensiv industri, material- och energiflöden och att utveckla villkor för ytterligare etableringar.
– Att producera olika typer av livsmedel genom att återanvända energi kan vara ett exempel i denna symbios, avslutar Claes Nordmark.