Hoppa till innehållet

Full täckning även på landsbygd

Publicerad: 25 mars 2021

Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att nå full mobiltäckning över hela Sverige, även på landsbygden. Med hjälp av tekniska och normbrytande lösningar hoppas forskare vid Luleå tekniska universitet kunna minska den digitala klyftan mellan stad och landsbygd.

– Det handlar ytterst om demokrati och inkludering. Alla människor, både i storstad och på glesbygd, ska ha samma möjligheter till uppkoppling och tillgång till digitala tjänster, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem.

Utrullningen av mobilnätverket har pågått i flera decennier i Sverige. Oftast sker det utifrån  marknadens premisser: mobilnätverk byggs inte längre bort från de urbana miljöerna än marknadskrafterna tillåter. I stadsregionerna har utbyggnaden genererat rikedom och värde, på landsbygd är de ekonomiska förutsättningarna sämre och skillnaden i uppkoppling har drivit på en ökande klyfta mellan stad och landsbygd. 2019 nådde mobila datahastigheter på 30 Mbit/s endast 16 procent av Sveriges landyta.

– Regeringens ambition är att Sverige ska vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. Ändå förnekas slutanvändare på landsbygden ständigt framstegen inom radiokommunikation, den digitala klyftan mellan landsbygd och urban miljö har blivit djupare för varje ny generation mobilnätverk. Det vill vi ändra på, säger Karl Andersson.

Nytt paradigm

Den lösning som forskarna vid Luleå tekniska universitet vill använda bygger på ett omvänt synsätt. Istället för paradigmet att börja i stad och sedan överföra till landsbygd, vänder de på perspektiven. Det handlar om att hitta landsbygdsspecifika lösningar på allt från teknik och produkter till affärsmodeller och infrastruktur och ett slutgiltigt raderande av den urbana normen.

Projektet Full täckning adresserar främst tre utmaningar: innanförskap, säkerhet och värdeökning. Glesbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket forskarna tror går att åstadkomma till låg kostnad om rätt teknik används. Både bofasta och besökare ska ha mobiltäckning överallt, inte minst med avseende på tryggad hälso- och sjukvård, turism, jord- och skogsbruk, transport, och gruvor. Inga näringar ska hämmas på grund av bristande kommunikation.

Inom ramen för projektet kommer det installeras nya högmastlösningar, solcellsdrivna autonoma basstationer på avlägsna platser och så kallade rural hotspots på platser av kommersiell och samhällelig betydelse.

– Våra lösningar bygger tekniskt sett på paraplyceller som täcker stora ytor och realiseras som högmastlösningar med hög uteffekt, och digitala hotspots där vi förstärker täckningen mer lokalt, ibland med autonoma basstationer utan fast elförsörjning, säger Karl Andersson.

– Ekonomiskt handlar det om att hitta nya aktörskonstellationer och affärsmodeller som ibland går på tvärs mot invanda mönster och etablerade branschnormer. Slutligen fungerar projektet också som en katalyserande samarbetsplattform för aktiviteter från parter och andra aktörer utanför projektet.