Hoppa till innehållet
Gender bild
EquaStream

EquaStream syftar till att visa exempel på och öka förståelsen för fördomar baserade på genus och de strukturella utmaningar som kvinnor möter i sin karriärutveckling. Det övergripande målet för projektet är att sträva efter spetskompetens inom forskning genom jämställda och inkluderande samarbeten och strategiska partnerskap för att på så sätt öka finansieringsmöjligheterna i akademin.

Digitalt
Digitala jämställdhetsverktyg kräver multikompetens

Det är allt vanligare med olika former av digitala verktyg i jämställdhetsarbeten.

Möte
Jämställt fokus i affärsutveckling ger resultat

Samverkansplattformen Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet underlättar för företag, myndigheter och andra organisationer att ta del av och få nytta av universitetets forskningsresultat och kunskap samt delta i projekt inom genus, jämställdhet, mångfald och innovation.

Foto: Tomas Bergman
Professor Lena Abrahamsson är ny vetenskaplig ledare för Creaternity

Lena Abrahamsson är sedan årsskiftet ny vetenskaplig ledare för Luleå tekniska universitets framtidsområde Creaternity tillsammans med Roland Larsson. Hon ser mycket fram emot att bidra med forskning som sätter människan i centrum för teknikutvecklingen. – Ny teknik är sällan lösningen i sig själv. För att möjliggöra bättre funktion och positiv utveckling behöver tekniska innovationer och utvecklingsarbeten inkludera kunskaper om samspelet mellan teknik och sociala aspekter, säger hon.

tedx
TEDxLuleåUniversityofTechnology

TEDxLuleå UniversityofTechnology ägde rum på Vetenskapens Hus torsdagen den 9 december 2021.

jämstkonf
Jämställdhetskultur som konkurrensfördel

Välkommen att titta på konferensen "Jämställdhetskultur som konkurrensfördel" i efterhand.

Gender Contact Point
CDT lämnar över stafettpinnen till arbetsvetenskap

Gender Contact Point fortsätter utveckla sin verksamhet under ledning av arbetsvetenskap tillsammans med en nybildad allians bestående av forskningsämnena arbetsvetenskap och industriell design och centrumbildningen CDT.

Richer Business, Luleå tekniska universitet
Lansering av verktyget Richer Business

Nu har det digitala verktyget Richer Business lanserats. Verktyget ska ge bättre jämställdhet och bättre affärer.

Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Mer mångfald blir bättre affärer

Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Nu finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer.

Andreas Nilsson
"Det är en självklarhet att delta"

Andreas Nilsson jobbar som CTO på Tromb.

Foto: Tomas Bergman
"Samverkan är avgörande för att möta samhällsutmaningar"

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon medverkar vid Gender Contact Point-dagen den 19 mars 2020.

Karl Andersson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
"Vi har bidragit till ett mer jämställt arbetsliv"

Karl Andersson är verksamhetsledare för CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Gender Contact point
Gender Summit17 i Amsterdam

Maria Udén och Paula Wennberg från Gender Smart Arena-projektet har medverkat i Gender Summit17 i Amsterdam.

Gender Smart Arena
Digital@idag i Luleå

Gender Smart Arena-projektet medverkade under digital@idag-konferensen i Luleå som arrangerades av Region Norrbotten.

Tillförlitlig AI
Seminarium om tillförlitlig AI

Ett tiotal deltagare diskuterade AI och etik med seminarieledare Gustav Grund Pihlgren, doktorand i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet. Seminariet, som arrangerades av Gender Smart Arena-projektet i samarbete med maskininlärning, inleddes med en presentation av EU-kommissionens Etiska riktlinjer för tillförlitlig AI.

gender contact point
Seminarium om genussmarta tekniska lösningar och produkter

Från att ha varit ett smalt spår för experter får nu allt fler upp ögonen för det intressanta med att tänka jämställt i teknikutveckling och innovation. Det finns också en oro. Kommer AI utvecklad av män för män inom kort att göra tillvaron krånglig, till och med riskfylld för kvinnor?

Jeaneth Johansson
Seminarium om smartare affärsmodeller

Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, har under ett seminarium pratat om smartare, hållbara affärsmodeller.

Gender Contact Point
g19-konferens i Göteborg

Gender Smart Arena-projektet medverkade på g19-konferensen i Göteborg den 7–9 oktober 2019. Gender Smart Arena deltog i programmet tillsammans med Genusakademin Karlstad.

Digitalt 3.jpg
Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

I två forskningsrapporter utforskas hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering utformas, sprids och används i organisationer och samhälle. Rapporterna baseras på praktiska exempel från Sverige, i form av digitala appar, tester, processtöd, utbildningar m.m.

maria uden
I media: professor om teknikutveckling och jämställdhet

Maria Udén, professor i genus och teknik, har intervjuats av Yle om varför det är problematiskt med teknik och design som skapas av män för män.

gcp2
Genusfrågor på agendan för företag och forskare

På Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet samlades företag, forskare, kommuner och andra aktörer för att utbyta erfarenheter kring praktisk jämställdhetsintegrering.

Gender Contact Point
Gender Smart Arena på EARMA AC 2019

Gender Smart Arena medverkar på EARMA AC i Bologna 27–29 mars 2019 med en presentation om genus och innovation.

Gender Contact Point
Vinnova mötte forskare

Vinnova har besökt Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet.

Gender Contact Point, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Framgång för jämställdhet i praktiken

En välbesökt konferens om exempel och verktyg för praktisk jämställdhetsintegrering har satt punkt för det första projektet inom Gender Contact Point. Frågor kring genus, jämställdhet, mångfald och innovation diskuterades av företag, forskare och andra aktörer.

Fredrik Sjögren, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson
Datanördsideal hindrar kvinnor

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar att den skeva könsfördelningen inom informations- och kommunikationsteknologin delvis upprätthålls genom ett datanördsideal. Dessutom fungerar ett ensidigt fokus på de formella kompetenskrav som ska verka mot könsdiskriminering i själva verket så att de bevarar den.

Foto: Linnea Lindberg
Viktiga steg mot ett jämställt universitet

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organisationer. Trots att meriter ska styra är villkoren inte lika för kvinnor och män, visar en ny avhandling från Luleå tekniska universitet.

Carina Mattsson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Bredare rekryteringar med genusperspektiv

Ett genusperspektiv integrerat i rekryteringsprocessen ska bidra till en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet. Genom EU-projektet Genovate ska universitetets erfarenheter av den nya arbetsmetoden förhoppningsvis bidra till genomslag i fler organisationer.

toolbox.jpg
Verktyg för ökad jämställdhet

En verktygslåda och en genusapp för jämställdhetsintegrering ska rucka på normer och leda till att fler kvinnor rekryteras inom informations- och kommunikationsteknikområdet. – Nu har vi alltid en jämställdhetspunkt på dagordningen på våra projektmöten, säger Arne Gylling, projektledare Centrum för distansöverbyggande teknik, CDT.

Gender in EU-funded Research
Verktyg för jämställdhet

Ett forskningsprojekt stärker sin kvalitet och förbättrar sitt resultat om man beaktar mångfalds- och genusperspektivet. Det slogs fast när CDT arrangerade utbildningsdagen Gender in EU-funded Research.