Hoppa till innehållet
Andreas Nilsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Det är en självklarhet att delta"

Publicerad: 25 februari 2020

Andreas Nilsson jobbar som CTO på Tromb.

Vilka tycker du ska delta på Gender Contact Point-dagen?

– Gender Contact Point dagen är otroligt intressant eftersom det bokstavligen handlar om en kontaktpunkt mellan forskare kring genus och jämställdhet och företag och organisationer. Dessa företag och organisationer får en unik möjlighet att praktiskt implementera de forskningsresultat som universitetet tagit fram. Vill man som företag ha en rikare affärsmodell som är mer inkluderande och därigenom lönsammare är det en självklarhet att man ska delta.

Hur integrerar din organisation jämställdhet i er verksamhet, vilka resultat ser du?

– Tromb har en tydlig vision att vi ska ha lika fördelning kvinnor och män och jobbar hårt med detta både gällande kultur och rekrytering. Som exempel har den rekryteringsprocess vi har tagit fram tillsammans med Luleå tekniska unviersitet lett fram till många lyckade rekryteringar senaste året vilket är superkul! Det märks speciellt tydligt gällande vårt nystartade dotterbolag Substorm som består av 50 procent kvinnor.

Den årliga Gender Contact Point-dagen samlar forskare, företag, myndigheter och alla andra som är intresserade av jämställdhetsintegrering och verksamhetsutveckling. Du får ta del av den kunskapsutveckling som sker på universitetet inom genus, jämställdhet och innovation. Du som forskar får ta del av organisationers förutsättningar och utvecklingsbehov. Bli inspirerad och utveckla ditt nätverk. Läs mer om  Gender Contact Point-samverkansplattformen på vår hemsida ltu.se/gendercontactpoint.

Årets tema är inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling.