Hoppa till innehållet
Digitalt 3.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Publicerad: 11 mars 2019

I två forskningsrapporter utforskas hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering utformas, sprids och används i organisationer och samhälle. Rapporterna baseras på praktiska exempel från Sverige, i form av digitala appar, tester, processtöd, utbildningar m.m.

Jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle bedrivs ofta med hjälp av olika sorters kunskaps- och metodstöd, t.ex. föreläsningar och rådgivning av experter eller skriftlig facklitteratur och handböcker. Traditionellt sett har stödet varit analogt, i betydelsen att föreläsningar utförts av personer på plats och att litteratur lästs i tryckt format. På senare tid har stödet allt oftare digitaliserats, det vill säga att det utvecklas, sprids och används med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi.

I två forskningsrapporter utforskas digitala verktyg för jämställdhet och inkludering som tillvaratar den digitala teknikens mekanismer, i form av appar eller webbsidor med interaktiva funktioner och kombinerade format.

Den första rapporten studerar 27 olika verktyg med varierande format, målgrupper och användningsområden. Finns att läsa här.

Den andra rapporten studerar två olika verktyg, med fokus på hur de utvecklats i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Finns att läsa här.

Exempel på studerade verktyg

Richer Business med scenarior, övningar och kunskaper för inkluderande och konkurrenskraftiga affärs- och verksamhetsmodeller.

Appen Power Up med information och exempel på härskartekniker, samt tips om hanteringsstrategier.

Jämställdhetskartan där könsuppdelad statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn visualiseras på en digital karta.

Vkna jämställdhets- och mångfaldsverktyg som kompetensutvecklar medarbetare och chefer inom jämställdhet och inkludering genom kortfilmer, animationer och diskussionsövningar.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet