Hoppa till innehållet

Vårt genusnätverk

Vi bidrar till olika sorters forskning, undervisning, projekt och andra insatser med ett genusperspektiv. Vi verkar inom många områden: till exempel it, design, entreprenörskap, företagsekonomi, hälsovetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap, språk och HR. I många av våra projekt är den gemensamma utvecklingen och användningen av forskningsresultaten en viktig del av forskningen.