Hoppa till innehållet
Anna Sigvardsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Anna Sigvardsson

Publicerad: 21 november 2016

Anna Sigvardsson forskar om hur litteraturundervisningen om poesi i den svenska skolan kan utvecklas, med ett speciellt fokus på poesiundervisning för de äldre eleverna. I hennes avhandlingsarbete är ambitionen att utveckla kunskap som kan användas i poesiundervisningen för äldre elever. Hon är i grunden gymnasielärare i svenska och psykologi med en vidareutbildning i svenska som andraspråk, samt har en fil.kand. i litteraturvetenskap med genusinriktning. Hon undervisar bland annat inom en kurs om genus, litteratur och medier, samt om genus i relation till litteratur på lärarutbildningarna.