Hoppa till innehållet
Åsa Ericson

Åsa Ericson

Publicerad: 24 september 2018

Åsa Ericson forskar om hur tvärfunktionella team inom produkt- och tjänsteutvecklande företag arbetar i innovationsprocesser. Hon har bidragit till flertalet praktiska workshopsverktyg för att öka kreativitet och samverkan. Hennes forskning görs tillsammans med mikro, små och medelstora företag, men även med stora tillverkande företag. Forskningen grundar sig i tvärvetenskapliga teorier med en viss tonvikt på designtänkande och användarupplevelse. I och med detta fokus är genusperspektivet en viktig aspekt för att ta fram olika innovationstekniker som även tar hänsyn till digitalisering och hållbar utveckling.

Åsa Ericson

Åsa Ericson, Professor

Telefon: 0920-492061
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik