Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Cathrine Norberg, prorektor och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Cathrine Norberg

Publicerad: 24 oktober 2016

Cathrine Norberg forskar inom engelsk lingvistik och forskar om språk ur ett genusperspektiv. Hon har varit involverad i en rad olika projekt där ord  för kvinnligt och manligt har analyserats med ett fokus på genus i såväl historiska verk som nutida beskrivningar. Exempel på ett sådant forskningsprojekt är en kartläggning av hur pojkar och flickor framställs på webben, vilka egenskaper och aktiviteter de tillskrivs. Ett annat exempel är ett projekt där hon kombinerar corpus lingvistik och kritisk diskursanalys för att studera genuskonstruktioner i gruvindustrins innovationssystem.

Kontakt

Cathrine Norberg

Cathrine Norberg, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-492189
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik