Hoppa till innehållet
Cecilia Ferm Thorgersen, professor i Musikpedagogik
Cecilia Ferm Thorgersen, professor i Musikpedagogik Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Cecilia Ferm Almqvist

Publicerad: 24 oktober 2016

Cecilia Ferm Almqvist forskar om musikpedagogik med fokus på demokrati, inkludering och likvärdighet. Hon studerar bland annat gitarrspelande kvinnors berättelser om deltagande i ensembleundervisning på gymnasiet utifrån Simone de Beauvoirs teorier utvecklade i Det andra könet, med specifikt fokus på begreppet ’situation’. Syftet är att öka förståelsen för förutsättningar och konsekvenser av lärares och elevers handlingar i icke-formell ensembleundervisning. Forskningens mål är att medvetandegöra lärare och forskare samt bidra till reflektion kring hur viktig lärarens roll och gemensamma regler är när det gäller att bidra till jämlik och likvärdig utbildning i musik. Hon använder även genusaspekter i sin undervisning inom musikpedagogik på samtliga nivåer, lärarutbildning med inriktning dans och musik, samt utbildningsvetenskap på masternivå.

Kontakt

Cecilia Ferm-Almqvist

Cecilia Ferm-Almqvist, Ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning