Hoppa till innehållet

Eva Källhammer

Publicerad: 24 oktober 2016

Eva Källhammer forskar om genusaspekter i akademin, såsom kvinnors och mäns arbetsförhållanden stress och ohälsa, karriärutvecklingsmöjligheter och  kommersialiseringsmöjligheter. Hon har även studerat betydelsen av genus vid rekrytering och befordran vid universitetet inom ramen för ett projekt som syftade till att bidra till en mer genusmedveten och hållbar kompetensförsörjningsprocess vid Luleå tekniska universitet. Dessutom har hon medverkat i ett projekt om jämställdhet och mångfald inom IT-området. I hennes pågående avhandlingsarbete använder hon en kombination av genusteori och deltagande interaktiva metoder för att studera praktiskt jämställdhetsarbete i akademin. Utöver detta har hon vidareutvecklat designmetoden Persona och använder metoden för att illustrera  bristande jämställdhet  i akademin med hjälp av fiktiva karaktärer.

Kontakt