Hoppa till innehållet
Ewa Gunnarsson
Fotograf: Marie Swartz Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ewa Gunnarsson

Publicerad: 24 oktober 2016

Ewa Gunnarsson forskar om genus, teknik och organisation, oftast med olika former av interaktiva ansatser och med deltagare utanför akademin. Hon har på senare år studerat organisationsutveckling, förändringsprocesser och innovationssystem utifrån ett s.k. ”doing gender”-perspektiv som alltmer kombinerats med ett interaktivt och lärande aktionsforskningsperspektiv för att skapa mer hållbara jämställdhetsintegreringsprocesser. Hon intresserar sig särskilt för demokratiseringsdimensioner (där jämställdhet är en dimension) och hur aktionsforskning kan stärkas och valideras i relation till excellensforskningens krav på elitism och så kallade ”evidensbaserade” mätmetoder.