Hoppa till innehållet

Hans Lundkvist

Publicerad: 24 oktober 2016

Hans Lundkvist forskar om begreppet arbetsgivarvarumärke ur ett genusperspektiv med fokus på det erbjudande (Employer Value Proposition, EVP) som en verksamhet erbjuder och levererar. Hans forskning visar bland annat att ett genusperspektiv i utvecklingen av detta erbjudande ökar möjligheten att verksamheten upplevs som attraktivt oavsett könstillhörighet hos befintlig eller potentiell arbetskraft. Vidare visar hans forskning att i strävan för att behålla och attrahera lämplig personal kan hämmande kulturer och strukturer upptäckas och undvikas genom den normkritiska genomlysning som ett genusperspektiv bidrar med.

Kontakt