Hoppa till innehållet

Knut-Erland Berglund

Publicerad: 24 oktober 2016

Knut-Erland Berglund forskar om genus och empowerment i innovationsutveckling i nära samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Han har särskilt studerat social innovation, exempelvis inom Svenska kyrkan och inom kvinnodrivna organisationer. Ett centralt begrepp i hans forskning är genusdriven social innovation, i betydelsen av nytänkande lösningar förgenusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och samhällen.