Hoppa till innehållet

Malin Lidström Brock

Publicerad: 24 oktober 2016

Malin Lidström Brock forskar om genusperspektiv på litteratur, med fokus på bland annat kvinnor i biofiction, biografiska angreppssätt i den moderna kvinnorörelsen, nutida amerikansk litteratur och kultur, samt modernism och då särskilt Virginia Woolf. Hon undervisar inom engelsk litteratur och kultur, akademiskt skrivande, forskningsmetoder inom litteraturvetenskap m.m.

Kontakt

Malin Lidström Brock

Malin Lidström Brock, Universitetslektor

Telefon: 0920-493048
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik