Hoppa till innehållet

Maria Kvarnström

Publicerad: 24 oktober 2016

Maria Kvarnström leder projektet ”Den nya stål och metallindustrin – kunskap, kvalitet och konkurrenskraft” som ger stöd till små stål och metallföretag i form av utveckling inom den egna verksamheten med avseende på materialet, men som även beaktar genusaspekter, bland annat genom ett seminarium om hur det är att vara kvinna i mansdominerade yrken, där ledande kvinnor från både kommun och företag berättade om sina egna erfarenheter och hur detta hanteras i deras organisationer. Vid seminariet medverkade även en genusforskare från Karlstad universitet, som studerat genusaspekter i tekniska yrken.