Hoppa till innehållet
Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Paula Wennberg

Publicerad: 21 november 2016

Paula Wennberg har initierat och lett ett flertal projekt för innovations- och organisationsutveckling inom IT-sektorn med ett genusperspektiv i nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Hon har bland annat bidragit till etableringen av Gender Contact Point för ökat nyttiggörande av universitetets genusforskning i regionens företag. Hon är även nationell projektkoordinator för EU-projektet GENOVATE och jobbar med jämställdhetsintegrering i OPTi inom Horizon 2020 och FUI-Datacenter inom EU:s strukturfonder. De projekt hon drivit har resulterat i en rad innovationer, såsom Genusverktygslådan och Genusappen som är digitala verktyg för integrering av ett genus-och mångfaldsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av projekt och andra verksamheter.

Paula Wennberg

Paula Wennberg, Projektledare

Telefon: 0920-491285
Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik