Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Silje Gustafsson

Publicerad: 24 oktober 2016

Silje Gustafsson forskar om egenvård vid lindrig sjukdom, där även genusaspekter ingår. Egenvård har i ett historiskt perspektiv har varit kvinnors domän och hon har studerat fördelningen mellan män och kvinnor vad gäller att få rådet att utöva egenvård när man ringer 1177 och fann att kvinnor och män skattade sina symtom som lika svåra och fick rådet att utöva egenvård i samma utsträckning. Kvinnor och män fanns även vara lika nöjda med den vård de hade fått. I en intervjustudie beskrev personerna uteslutande att de konsulterade familj och/eller vänner av kvinnligt kön när de sökte råd och stöd vid lindrig sjukdom, och då ofta från kvinnor med barn. Hon undervisar bland annat om feministisk vetenskapsteori och visar exempel på hur medicinsk forskning historiskt har studerat kvinnor, homosexuella och handikappade.

Kontakt

Silje Gustafsson

Silje Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik