Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

maria.5.johansson@ltu.se
0920-493294
Luleå

Maria Johansson är sedan december 2013 doktorand i arbetsvetenskap vid ämnet genus och teknik. Hennes övergripande forskningsintresse är genus i mansdominerade kontexter och undersöker mer specifikt konstruktioner av genus och jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer och hur dessa konstruktioner är sammanlänkade med förståelser av kompetens och föreställningar om (skogs)arbete. Hon är också intresserad av hur konstruktioner av genus sker i relation till klass och plats och hur organisatoriska förändringar möjliggörs eller hindras av olika förståelser av genus och jämställdhet.

Maria har en kandidatexamen i genusvetenskap, en kandidatexamen i beteendevetenskap/idrottspedagogik samt en masterexamen i ledarskap och organisation från Umeå universitet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Who needs to be “more equal” and why? (2020)

Doing gender equality in male-dominated industries
Ringblom. L, Johansson. M
Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 39, nr. 4, s. 337-353
Artikel i tidskrift

Design teams (2019)

A participatory path to socially transformative innovation?
Lindberg. M, Johansson. M, Österlind. H
Forskning & Forandring, Vol. 2, nr. 1, s. 25-38
Kapitel i bok, del av antologi

Gender Perspectives on Forest Services in the Rise of a Bioeconomy Discourse (2019)

Liestav. G, Johansson. M
Ingår i: Services in Family Forestry
Artikel i tidskrift

The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions (2019)

Negotiating “Unjustness”and “Unnecessity”in Swedish Forestry
Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Men and Masculinities, Vol. 22, nr. 2, s. 177-196