Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
maria.5.johansson@ltu.se
0920-493294
Luleå

Maria Johansson är sedan december 2013 doktorand i arbetsvetenskap vid ämnet genus och teknik. Hennes övergripande forskningsintresse är genus i mansdominerade kontexter och undersöker mer specifikt konstruktioner av genus och jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer och hur dessa konstruktioner är sammanlänkade med förståelser av kompetens och föreställningar om (skogs)arbete. Hon är också intresserad av hur konstruktioner av genus sker i relation till klass och plats och hur organisatoriska förändringar möjliggörs eller hindras av olika förståelser av genus och jämställdhet.

Maria har en kandidatexamen i genusvetenskap, en kandidatexamen i beteendevetenskap/idrottspedagogik samt en masterexamen i ledarskap och organisation från Umeå universitet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Design teams (2019)

A participatory path to socially transformative innovation?
Lindberg. M, Johansson. M, Österlind. H
Forskning & Forandring, Vol. 2, nr. 1, s. 25-38
Artikel i tidskrift

The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions (2019)

Negotiating “Unjustness”and “Unnecessity”in Swedish Forestry
Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Men and Masculinities, Vol. 22, nr. 2, s. 177-196
Artikel i tidskrift

Constituting gender and gender equality through policy (2018)

the political of gender mainstreaming in the Swedish forest industry
Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G, Lindberg. M
Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 37, nr. 8, s. 763-779
Artikel i tidskrift

#Metoo in the Swedish forest sector (2018)

testimonies from harassed women on sexualised forms of male control
Johansson. M, Johansson. K, Andersson. E
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 33, nr. 5, s. 419-425
Artikel i tidskrift

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642