Hoppa till innehållet
12:00 19 mar
Gender Contact Point

INSTÄLLT: Gender Contact Point-dagen 2020

19 mar. 2020, 12:00 - 16:00
Luleå , A1123, Multistudion
Publicerad: 12 december 2019

Årets tema: Inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling

Välkommen till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet! Dagen arrangeras i samverkan med Gender Smart Arena projektet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras av företag, forskare och medverkande aktörer i projektet.

Frågor? Kontakta Paula Wennberg, paula.wennberg@ltu.se

Program

12.00 Lunchmacka, mingel, miniutställning

13.00 Välkommen
Paula Wennberg, koordinator Gender Contact Point, LTU-CDT, Jeanette Nilsson, moderator, AI Ecosystem Driver RISE ICE

Öppnande
Cathrine Norberg, prorektor LTU
Anders Lundkvist, kommunalråd Piteå kommun

13.30 Rikare affärsmodeller – Hur kan vi utmana gränser? Skapa värden med genusmedvetenhet i affärs- och verksamhetsmodeller! Jeaneth Johansson, professor LTU, Malin Lindberg, professor LTU

Panel:
Helene Elfving, konsultchef Arctic Group
Karl Andersson, verksamhetsledare LTU-CDT
Lena Sturk, personalstrateg Piteå kommun

14.15 Interaktiv övningUnder lättsamma former tar vi oss an några jämställdhetsutmaningar Johan Sandström, professor LTU, Maria Udén, professor LTU

14.45 Miniutställning, fika
Utställare:
Arctic Group
BnearIT
RISE
IUC Norr
Teknikkvinnor
Luleå kommun
Piteå kommun
Skellefteå kommun
Region Norrbotten
Tillväxtverket
Projekt, Luleå tekniska universitet:
Cloudberry Datacenters
Datacenter Innovation Region
Predictive Movement
Wireless Innovation Arena

15.15 Hållbar regional tillväxt Malin Ylinenpää, programansvarig, Tillväxtverket Övre Norrland, och Tove Cullhed, näringslivsstrateg Region Norrbotten.

15.45 Summering av dagen
Deltagare från Gender Smart Arena-projektet

16.00 Slut

Arrangörer och finansiärer

Gender Smart Arena vidgar perspektivet på innovation och hur nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller kan stärka affärs- och verksamhetsutveckling hos företag, kommuner och övriga organisationer. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Skellefteå kommun.

Gender Contact Point-dagen och -samverkansplattformen har bildats för att underlätta för företag, myndigheter och andra organisationer att ta del av och få nytta av forskningens resultat och kunskap i genus, jämställdhet, mångfald och innovation. Läs mer om resursplattformen på vår hemsida.