Hoppa till innehållet
DigiBy
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DigiBy

Publicerad: 23 augusti 2019

Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra landsbygder! DigiBy står för Digitala tjänster i byar och handlar om att digitalisera service i Norrbottens landsbygder.

Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning  till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden.  

Digitala tjänster i byar genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik  och tjänstern anpassas efter förhållandena i byarna. 

Syfte
Syftet med projektet är att, i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens alla kommuner och Luleå tekniska universitet, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder. 

Mål
Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar för att etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster och digitala kommunikationslösningar för koordinering och kommunikation erbjuds i syfte att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.

Parter
Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer såsom Region Norrbotten”.

Huvudfinansiär
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Projektperiod
Projektet kommer att pågå till och med december 2022.

Region
Byar i Norrbotten

Hemsida
www.digiby.se

Piloter

Mötesplats
Vi utvärderar en lösning för att enkelt kunna distribuera information från projektet, byar, kommuner m.fl. till varandra. Detta inkluderar en stor datorskärm med tillhörande utrustning. Vi har nu monterat tre skärmar (Soutujärvi, Morjärv, Kalix) och planerar nu för ytterligare två installationer (Niemisel och Gunnarsbyn). 

Digital butik
Tillsammans med butiken i Soutujärvi undersöker vi en lösning med både elektroniskt lås och digital betalning som medför att man även kan handla utanför ordinarie öppettider.

Digitala utlämningsboxar
För att erbjuda möjligheter för utlämning av paket/varor utanför butikernas ordinarie öppettider så planerar vi en pilot för utlämningsboxar med kodlås som man kan öppna dygnet runt.

IT-Buss
Detta är ett samarbete med Biblioteket kring att tillhandahålla IT-stöd via bokbussarna. Piteå blir först ut med att inkludera IT-stöd/rådgivning i sin ordinarie bokbussverksamhet. Här arbetar vi nu aktivt för att ta fram ett basutbud av tjänster. Vi har även en dialog med Haparanda om ett liknande upplägg.

Samordnade transporter
Här för vi dialog med några projekt och planerar att med dem senare i projektet göra gemensamma tester. Arbetet fortsätter för fullt med Predictive Movement som syftar till att etablera en konkurrensneutral digital plattform för samordnade paket-, brev- och persontransporter på glesbygden. Läs mer om projektet Predictive Movement här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Projekt/Pagaende-projekt/Predictive-Movement-1.194299 

Digital tidning
Detta är ett samarbeta med Norrbotten Media med att ersätta papperstidningen med digital variant. Inom DigiBy studerar vi här speciellt hur den digitala lösningen påverkar oss och vilka lärdomar man kan dra av detta. 

Kontakt

Arne Gylling
Projektledare, Luleå tekniska universitet
Telefon: 070 530 33 39
E-post: Arne.Gylling@ltu.se

Staffan Lundberg
Digitaliseringskoordinator, Region Norrbotten
Telefon: 072 206 20 08
E-post: staffan.lundberg@norrbotten.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling