Opti
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

OPTi

Publicerad: 6 april 2016

Opti-projektet strävar efter att skapa en långvarig effekt genom att ändra på hur fjärrvärme och fjärrkyla (DHC) Systemen skapas och kontrolleras.

Det övergripande målet är att skapa affärsnytta för industrin samt att säkerställa optimal tillfredställelse hos slutkonsumenten. OPTi kommer att leverera metoder och verktyg som möjliggör noggrann modellering, analys och kontroll av nuvarande och framtida DHC-system. OPTi kommer att behandla DHC-systemet som ett system för dynamisk kontroll, och kommer att behandla värmeenergi som en resurs som skall kontrolleras för att spara energi och minska toppbelastningar. Detta kommer att leda till det mest miljövänliga sättet att använda energikällor, vilket minskar beroendet av olja och elektricitet och övergripande ge en samhällsekonomiskt hållbar miljö.

www.opti2020.eu

Projektperiod: mars 2014 - oktober 2017

KONTAKTA:
Arne Gylling
E-post: arne.gylling@ltu.se
Telefon: +46 (0) 70 530 33 39