Hoppa till innehållet
LTU_matajamt

Konferens om jämställdhet i IT-sektorn

Publicerad: 17 april 2013

Hur ska IT-branschen bli jämställd? Den frågan diskuterades på Luleå tekniska universitet under den avslutande konferensen för Mätajämt-projektet.

Konferensen anordnades av Centrum för distansöverbryggande teknik vid LTU och Paula Wennberg. Kring 25 deltagare deltog på heldagskonferensen. I en nära och öppen samtalsform mellan företagare och akademiker diskuterades könsgapet mellan män och kvinnor i IT-branschen.

Forskaren Leena Teräs från centrumbildningen Center for Internet Excellence vid Oulu Universitet presenterade resultaten från Mätajämt-undersökningen i Sverige och Finland i sin korthet. Arbetet beräknas vara klart inom en månad.

Konsultfirman Agio som tog emot årets jämställdhetsstipendium vid Näringslivets Pris i Luleå 2013 berättade även om sitt arbete med jämställdhet och skillnaden mellan ett företags syn och den akademiska världen.

– Vi satte ett mål om jämställdhet i vår företagsplan väldigt tidigt, redan 2003 när vi startade. Vi ville ändra normerna inuti och på utsidan av företaget. Vilka är sunda värderingar för jämställdhet, lika lön och transparens? Det är enkelt att säga men svårare att leva efter märkte vi. I åldersgruppen 18-29 år är det väldigt svårt att hitta kvinnor att rekrytera. Det handlar någonstans om att hitta ett mätverktyg som visar att jämställdhet också leder till ökad lönsamhet. Det skulle vara ett ”killer-argument” för jämställdhet på arbetsplatsen, säger Joakim Wiklund, delägare på AGIO.

Eva Källhammar från avdelning arbetsvetenskap presenterade även hennes arbete Personas som personifierar en arbetsplats genusmiljö genom skapandet av fiktiva karaktärer.

– Tanken är att det ska bli lättare att lyfta och tala om svåra frågor om arbetsmiljön, säger Eva Källhammar.

Konferensen avslutades sedan med en paneldebatt där Mika Rantakokko, Leena Teräs, Maria Magdalena Holmgren, Anders Lundkvist och Jan Olov Johansson gav sina synpunkter och erfarnheter om arbetet kring mätajämt-projektet.

– Det har varit en mycket givande och tänkvärd konferens. Jag tror att alla deltagare har tagit med sig mycket idéer och inspiration för fortsatt arbete med jämställdhet i IT-sektorn, säger Paula Wennberg, projektkoordinator på CDT.

Konferensen pågick under hela dagen men artikel täcker händelserna på eftermiddagen.

LTU_Matajamt02LTU_matajamt03