Cathrine Norberg
Cathrine Norberg, prorektor och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Naughty boys and sexy girls

Publicerad: 20 december 2017

– Vilka egenskaper och aktiviteter tillskrivs pojkar och flickor på webben?

Det här seminariet genomfördes inom ramen för Gender Contact Point. 

Datum: torsdag 11 maj 2017 kl.15-16.30

Lokal: A1123, A-huset, Luleå tekniska universitet

Språk: svenska

Hur pratar vi om flickor och pojkar på webben? Vad kan det säga om vårt samhälle? Har vårt sätt att prata om flickor och pojkar en betydelse för vad de förväntas göra och vara, och vad som händer när normativa förväntningar bryts. I den här studien har Cathrine Norberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, analyserat ett stort material på webben via en stor språkdatabas som omfattar 100 miljoner ord. Mot slutet av seminariet diskuterar Cathrine Norberg vilka konsekvenser får vårt sätt att prata om pojkar och flickor. Hur pratsam får en flicka till exempel vara innan hon anses störande?

Cathrine Norberg, biträdande professor i engelsk språkvetenskap och dekan för filosofiska fakulteten, forskar om språk ur ett genusperspektiv. Hon har varit involverad i en rad olika projekt där ord  för kvinnligt och manligt har analyserats med ett fokus på genus i såväl historiska verk som nutida beskrivningar.