Hoppa till innehållet
Gender Contact Point, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
I projektet Gender Contact Point lär sig it-företag av genusforskningen och genusforskningen av it-företagen. Paula Wennberg är projektledare för Gender Contact Point, Linda Lundmark och Johan Rudström är båda digitala affärsutvecklare på Tromb. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gynnsam samverkan mellan forskare och företag

Publicerad: 8 september 2017

Inom projektet Gender Contact Point utvecklar och implementerar företaget Tromb och genusforskare vid Luleå tekniska universitet verktyg för ökad mångfald. – Gender Contact Point har varit en ögonöppnare, inte minst när det gäller rekryteringsprocessen, säger Linda Lundmark, digital affärsutvecklare på Tromb.

Tromb utvecklar digitala lösningar åt sina kunder och verkar alltså i en bransch som av tradition är minst sagt mansdominerad. Syftet med projektet Gender Contact Point är att skapa en innovativ samverkansmiljö inom praktisk jämställdhetsintegrering och att i samverkan med lokala it-företag ta fram verktyg för detta.

– Det känns bra att veta att alla verktyg vilar på vetenskaplig grund. För oss har det handlat om allt från rekrytering till hur vi kommunicerar utåt. Vi har till exempel gått igenom vår webbplats och sett över stereotypa bildval, säger Linda Lundmark.

Kollegan Johan Rudström fyller i:

– Vi såg över våra rekryteringstexter och upptäckte att de ofta är skrivna för män. När vi började ändra i annonstexterna fick vi fler kvinnliga sökande.  Med större mångfald får vi en bättre arbetsplats, vi får fler infallsvinklar och bättre dynamik.

Företag som medforskare

Och arbetet har gett resultat, i dag är nästan en femtedel av Trombs anställda kvinnor.

– Det största hindret för att nå vår målsättning och anställa ännu fler kvinnor, är helt enkelt bristen på kvinnor i branschen, säger Linda Lundmark.

– Vi säljer våra produkter till både kvinnor och män, därför är självklart att både kvinnor och män ska utveckla dem. Vår ambition är att det här tänket och de här erfarenheterna ska bli en naturlig del av Trombkulturen och nu har vi kommit en bra bit på väg.

Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet, är projektledare för Gender Contact Point. Hon poängterar att projektet är beroende av de deltagande företagen eftersom det är på arbetsplatserna som teorierna ska omsättas i praktiken.

– Vi ser företagen som medforskare i GCP-projektet. Företagen efterfrågar användbar kunskap och forskningens kvalitet förbättras när frågeställningar vrids och vänds från olika perspektiv, säger Paula Wennberg.

Projektet Gender Contact Point, som är ett samarbete mellan CDT, forskningsämnet genus och teknik och lokala it-företag, pågår till februari 2018 och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten.

Kontakt

Paula Wennberg

Paula Wennberg, Konsult, Projektledare

Telefon: 0920-491285
Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar