Hoppa till innehållet
Gender Contact Point, Luleå tekniska universitet  Foto: Melina Granberg
Lena Jonsson, konsultchef på Arctic group, under en Gender Contact Point-workshop vid Luleå tekniska universitet. Hon flankeras av kollegor från Tromb, Cecilia Sjöberg och Andreas Nilsson. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kunskap om genus ger företagsnytta

Publicerad: 8 mars 2017

Genom sin medverkan i Luleå tekniska universitets projekt Gender Contact Point, hoppas it-företaget Arctic group kunna rekrytera fler tjejer och öka sin konkurrenskraft. – Självklart ska de nya kunskaperna i förlängningen ge oss fler affärer, säger Lena Jonsson, Arctic group.

Gender Contact Point är ett projekt som syftar till att universitetets forskning kring genus, jämställdhet och mångfald ska tillgängliggöras för företag inom it-branschen.

– De företag som inte arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald riskerar att få högre kostnader och sämre produkt- och tjänsteutveckling än sina konkurrenter, säger projektledaren Paula Wennberg, Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

– I projektet samverkar både företag och forskare för att utbyta erfarenheter och tillsammans skapa bättre förutsättningar för en inkluderande it-bransch. Verktyg som bygger på genusforskning ska tas fram och paketeras i samarbete med lokala it-företag. Arctic group är ett gott exempel på hur det är möjligt att ändra tankebanor.

Inkluderande arbetsplats

Lena Jonsson är konsultchef vid Arctic group. Hon menar att rekrytering av ny personal ofta görs utan reflektion och att deras medverkan i Gender Contact Point ger dem möjlighet att dela med sig av sina verktyg och samtidigt få tillgång till fler metoder för att bli mer eftertänksamma. 

– I första hand har vi lärt oss hur vi skapar en bättre och mer inkluderande arbetsplats för alla anställda. Men självklart, i förlängningen ska de nya kunskaperna ge fler affärer, säger Lena Jonsson.

Arctic group har under flera år arbetat med en rekryteringsmetod som de kallar Karriärstolen. Metoden går ut på att företaget rekryterar studenter från it-relaterade utbildningar vid Luleå tekniska universitet redan innan de är klara med sin utbildning.

– Studenterna får en timanställning hos oss och jobbar med såväl externa som interna arbetsuppgifter. Ett krav vi har är att de måste plocka ut en examen, först efter det kan de få en provanställning som följs av en tillsvidareanställning, säger Lena Jonsson.

Breddad rekrytering

Enligt Lena Jonsson har ökad kunskap kring genus och mångfald även bidragit till en bredare syn på Karriärstolen. 

– Karriärstolen är mycket bra sett ur ett genusperspektiv. När vi annonserar efter personal är det många som drar sig för att söka och det är svårt att hitta tjejerna eftersom urvalet är så litet. Karriärstolen däremot baseras på det personliga mötet. Får vi till exempel veta att det finns tjejer på datateknikutbildningarna kan vi aktivt söka upp dem.

Projektet Gender Contact Point, som är ett samarbete mellan CDT, forskningsämnet genus och teknik och lokala it-företag, pågår till februari 2018 och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt

Paula Wennberg

Paula Wennberg, Konsult, Projektledare

Telefon: 0920-491285
Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik