Våra projektpartners

Företagen deltar aktivt i projektsamverkan med forskare och får nytta av forskningsresultat, lärande och kunskap inom praktisk jämställdhetsintegrering. De bidrar med ett företagsperspektiv i projekt och innovationsprocesser. Ökad kunskap om och medvetenhet i jämställdhet och  mångfald skapar tillväxt och ett inkluderande, hållbart samhälle.

 

Arctic Group

Ett av Norrlands största privatägda IT-konsultbolag.

Designtech

Tillhandahåller produkter för molnbaserat dokument- och projektsamarbete.

iGW

Säljer skalbara molnlösningar för administration, visualisering och datainsamling för inbäddade system och sakernas internet.

Tromb

Tromb arbetar med digital affärsutveckling och utvecklar kundunika digitala tjänster som hjälper företag och organisationer att prestera maximalt.