Hoppa till innehållet

Gender Smart Arena

Publicerad: 16 januari 2019

Projektet Gender Smart Arena är ett samarbete med industri, akademi och offentlig sektor som bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.

Vi vidgar perspektivet på innovation och hur nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller kan stärka affärs- och verksamhetsutveckling hos företag, kommuner och andra organisationer. En genusmedveten affärsmodell bjuder in till normkritisk och normkreativ utveckling av affärsmodellen och dess olika delar för att utveckla möjligheter för värdeskapande. Målet med genusintegrering är att i både tanke och handling gå från gammal affärsmodell till ny affärsmodell.

Gender Smart Arena drivs av Luleå tekniska universitet under åren 2018-2020 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Skellefteå kommun.

Läs mer om projektets aktiviteter