Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman

"Samverkan är avgörande för att möta samhällsutmaningar"

Publicerad: 25 februari 2020

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon medverkar vid Gender Contact Point-dagen den 19 mars 2020.

Varför är samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle viktigt?

– Samverkan är avgörande för att kunna möta aktuella samhällsutmaningar som berör flera olika organisationer och samhällssektorer. Samverkan gör det möjligt att tillvarata varandras kunskaper, erfarenheter och verktyg.

Hur studerar du organisationers insatser för att integrera jämställdhet i sina verksamhet, vilka resultat ser du?

– I min forskning studerar jag praktiska jämställdhetsinsatser som görs i företag, kommuner och föreningar. I resultaten kan en rad framgångsfaktorer och fallgropar urskiljas vad gäller hur insatserna organiseras och genomförs.

 

Gender Contact Point-dagen 

Den årliga Gender Contact Point-dagen samlar forskare, företag, myndigheter och alla andra som är intresserade av jämställdhetsintegrering och verksamhetsutveckling. I år äger den rum den 19 mars kl 12-16 på Luleå tekniska universitet. Årets tema är inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling. Läs mer här.