Hoppa till innehållet
Tillförlitlig AI
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Seminarium om tillförlitlig AI

Publicerad: 4 februari 2020

Ett tiotal deltagare diskuterade AI och etik med seminarieledare Gustav Grund Pihlgren, doktorand i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet. Seminariet, som arrangerades av Gender Smart Arena-projektet i samarbete med maskininlärning, inleddes med en presentation av EU-kommissionens Etiska riktlinjer för tillförlitlig AI.

Syftet med EU:s riktlinjer är att främja tillförlitlig AI: ”Tillförlitlig AI har tre komponenter som bör finnas med under systemets hela livscykel: a) den bör vara laglig och följa alla gällande lagar och förordningar, b) den bör vara etisk och säkerställa att etiska principer och värden upprätthålls, och c) den bör vara robust ur både teknisk och samhällelig synvinkel, eftersom AI-system kan orsaka oavsiktliga skador, trots goda intentioner. Varje komponent är nödvändig, men inte tillräcklig i sig för att skapa tillförlitlig AI.

Helst ska alla tre komponenter fungera harmoniskt tillsammans och överlappa varandra. Om det i praktiken uppstår spänningar mellan dessa komponenter bör samhället sträva efter att lösa dem.”