Hoppa till innehållet

Vera roadshow – en nationell turné med fokus på jämställdhet

Publicerad: 27 februari 2019

Startskottet gick 26 februari på Vetenskapens hus i Luleå, för Kungl. ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella turné, med fokus på jämställd kompetensförsörjning, som vänder sig till grundskoleelever, gymnasieelever, ingenjörsstudenter, yrkesverksamma ingenjörer, företag, politiker och andra intresserade.

I samband med detta presenterade Martin Wikström, forsknings- och utbildningsexpert på IVA, den nya rapporten, Teknisk obalans? En IVA-rapport om jämställdhet i ingenjörsyrket. I rapporten har IVA tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen kartlagt hur det ser ut för flickor och kvinnor i allt från matematikstudier till ingenjörsyrket. Mansdominansen på landets ingenjörsutbildningar är fortfarande stor, särskilt bland utbildningar som data, maskin och elektronik. Trots högre betyg i, för dessa utbildningar, relevanta ämnen, studerar färre tjejer än killar vidare till civilingenjör. Anledningar som kom fram under diskussionerna i Vetenskapens hus i Luleå var att tjejer generellt har större krav på sig själva och att det lyfts fram för få kvinnliga förebilder bland civilingenjörer.

Önskas mer fakta om civilingenjörsyrket

– För många gymnasietjejer är det inte självklart vad en civilingenjör arbetar med. Målet för oss, är att ge tjejer ett underlag när det gäller civilingenjörsyrket, så att de kan göra ett aktivt val när de väljer vad de ska läsa efter gymnasiet. Vi vill också vidga bilden av vilka som jobbar med teknik, sade Emma Hansson som är med i mentorsprogrammet Pepp, som vill locka fler kvinnor att läsa till civilingenjör.

IVA:s nya rapport visar dock samtidigt att en förändring är på gång i yrkeslivet även om det går långsamt. Bland dagens 25-29 åringar så arbetar 30 procent av kvinnorna i civilingenjörsyrken, jämfört med 12-13 procent bland kvinnor i åldern 60-64 år.

– Antalet civilingenjörer i yrkeslivet växer underifrån, men det går inte så jättefort, konstaterade Martin Wikström.

Paneldebatt om jämställd karriär

Det ordnades även en paneldebatt i Vetenskapens hus, på temat hur en jämställd karriär som civilingenjör kan se ut, med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, Jonas Gustavsson, koncernchef för ÅF, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges ingenjörer, Anna Vestin, civilingenjörsstudent vid Luleå tekniska universitet och Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk expert på IVA.

– Vi försöker få fler kvinnor på ledande befattningar för att vi märker att resultatet blir bättre med blandade team. De tjejer som går ut från civilingenjörsutbildningarna är fantastiskt kompetenta och vi måste fråga oss, vilken typ av företag ska vi vara, så att de väljer just oss? sade Jonas Gustavsson.

Målinriktade tjejer väljer säkra kort

En fråga som återigen lyftes var vikten av att öka kunskapen om vad civilingenjörer de facto arbetar med. Anna Vestin, student på civilingenjösprogrammet teknisk fysik och elektroteknik, vid Luleå tekniska universitet, menade att många tjejer i gymnasiet har okunskap om civilingenjörsprogrammen och att målinriktade tjejer hellre väljer ett säkert kort när de söker utbildning på universitetet.

– Jag tror en viktiga sak för att få fler kvinnor intresserade att läsa till civilingenjör, är att lyfta fram vad gör man för skillnad, för nytta i samhället som civilingenjör, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn.

­– Man måste också ha namn på utbildningar som faktiskt talar om vad det är man gör i yrket, sade Ulrika Lindstrand.

Uppskattade inspirationsföreläsningar

Efter debatten hölls mycket uppskattade  inspirationsföreläsningar av Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare för Institutet för rymdfysik, Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Linda Lundmark, digital affärsutvecklare på företaget Tromb, Ida Sandsten, Software Engineer, Saab AB i Luleå, och Kristian Nilsson, projektledare för Tekniksprånget på IVA.

En av åhörarna i Luleå, Henrik Bylund, Metria AB, menade att företag nog måste börja engagera sig redan på gymnasienivå, för att få fler intresserade av civilingenjörsutbildningarna, för behoven av den kompetensen kommer att öka.