Hoppa till innehållet
GCP
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förändringsrutan

Publicerad: 5 oktober 2018

Förändringsarbete är sällan lätt. Alltför många organisationer upplever att jämställdhetsarbetet aldrig leder till en långsiktig förändring. Vad beror det på och kan göras åt det? Med hjälp av förändringsrutan kan ni bedöma förändringspotentialen i ert jämställdhetsarbete.

Förändringsrutan är ett verktyg för att gå från analys till handling. Genom modellen kan jämställdhetsarbetets insatser graderas utifrån om de är:

  • är sidoordnad eller integrerad organisationens kärnverksamhet, arbetssätt och rutiner.
  • fokuserar på problem inom eller utanför den egna organisationen.

Förändringsrutan sätter fingret på de arbetssätt ni använder. Den frågar hur ni valt att lägga upp förändringsarbetet snarare än vad ni valt att fokusera. Den kommer inte att göra jobbet åt er. Däremot kommer den, utifrån befintlig forskning om hur organisationer förändras i en mer jämställdhet riktning, hjälpa er att synliggöra hur ni bör gå tillväga för att öka  förändringsarbetet genomslagskraft i organisationen.

Förändringsrutan utgår från sju frågor som analyserar och vidareutvecklar ert förändringsarbete.

1. Vilka insatser ingår i vårt förändringsarbete?
2. Hur värderar vi insatsernas förändringspotential?
3. Hur kan vi förstå resultatet?
4. Vilka insatser kan göras mer integrerade och riktade inom organisationen?
5. Finns det sätt att öka integreringen av insatser som är riktade utanför organisationen?
6. Bör vi initiera fler insatser?
7. Vad behöver vi göra för att förändringspotentialen ska öka?