Hoppa till innehållet
GCP
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämställdhet för bättre business

Publicerad: 4 maj 2018

Inom ramen för Gender Contact Point-projektet har deltagande företag och forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) inlett utvecklingen av en modell för genusmedvetna affärsmodeller. En första version av ett dialogverktyg för genusmedvetna affärsmodeller har tagits fram med avsikt att guida företags förändringsarbete i linje med MÖTA-modellen för RIKARE genusmedvetna affärsmodeller. Verktyget tar sig uttryck i en normkritisk ansats för att möta ”förgivettagna normer”.

Dialogverktyg

Konkurrenskfraft

  • Vilka är företagets största konkurrensfördelar idag?
  • Vilka normer och värderingar finns i vår organisation kopplat till konkurrenskraft?

Kompetens

  • Hur kan vi utveckla vårt arbetssätt för att kompetensutveckla personer inom organisationen samt att absorbera/inkludera ny kompetens genom att ifrågasätta rådande normer?

Kommunikation

  • Vilka är våra kritiska kunder/leverantörer som vi kommunicerar med idag?
  • Vilka normer finns kopplat till dessa kundgrupper?

Lär av andra