Hoppa till innehållet
GCP
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lärdomar och erfarenheter

Publicerad: 4 maj 2018

Dessa lärdomar och erfarenheter har tagits fram inom ramen för Gender Contact Point, ett samverkansprojekt med företag och forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU). Företag och forskare har haft som målsättning att göra forskningsresultat lätt tillgängliga och lätta att använda för små och medelstora företag i IT-branschen. Det kan kallas att ”förpacka” resultaten för en målgrupp.

Detta har vi lärt oss, från vårt perspektiv som forskare och projektarbetare:

  • När vi som forskare tror att vi ”förpackat klart” så är det bara första steget

Det behövs flera omgångar bearbetning av ett forskningsresultat innan det har sådan form att det är användbart i ett företag. Det lärde vi oss efter hand när projektet utvecklades från träff till träff. Att säga något på ett enklare sätt än vi brukar göra – det är bara början på resan.

  • Att företagen finns med ger ”andra” insikter om format/media – mer kreativt, träffsäkert

Företagsrepresentanterna vet mer om hur verktygen kan designas, än vi forskare ensamma skulle kunna tänka ut. De känner till vilken sorts verktyg de brukar arbeta med, så de kan tänka kreativt. En handbok anpassas till smartphone, en punktlista blir ett Exceldokument …

  • Projektet är efterfrågat – att företagen tar sig tid är en tydlig signal

Den ambition vi har verkar vara realistisk: att genusforskningen på LTU ska vara en naturlig del i regionens innovationssystem. De deltagande företagen gör en satsning när de deltar i projektmöten och jobbar med utvecklingsfunderingar däremellan. Det borde betyda att det finns en efterfrågan.