Hoppa till innehållet
Genovate toolkit
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Skapa hållbar förändring

Publicerad: 21 september 2016

En verktygslåda för att integrera jämställdhet och mångald i forsknings- och innovationssystem.

Vad är jämställdhet och mångfaldsfrågor och hur kan du närma dig sådana frågor? Hur kan din förståelse av kön och mångfald bidra till forsknings- och innovationssystem?

Den här verktygslådan samlar in och organiserar de verktyg som har utvecklats och testats av sju universitet inom Genovatekonsortiet. Processen och metoder som beskrivs i denna verktygslåda visar hur akademiska institutioner, sociala innovatörer, finansiärer och kunskapsöverförande partnerskap kan använda jämställdhets- och mångfaldsverktyg. Den visar också hur det kan främja en hållbar förändring.