Hoppa till innehållet
Projektet Predictive Movement
Några av deltagarna i projektet från Luleå tekniska universitet: Karl Andersson, längst till vänster, verksamhetsledare för Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT), Johanna Lindberg, doktorand i informationssystem och projektledare, Arne Gylling, CDT, och Jaap van de Beek, professor i signalbehandling. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleåprojekt vinnare i transportinnovation

Publicerad: 3 september 2020

Projektet Predictive Movement har tagit hem första pris i Datadriven innovationstävling för pakettjänster och transporter i Sveriges gles- och landsbygder. – Det är så roligt! säger Johanna Lindberg, doktorand i informationssystem och projektledare vid Luleå tekniska universitet.

– Jag tror jag sagt ”vi vann” 2 378 gånger sedan igår. Och från övriga i teamet har jag sett sprudlande glada inlägg på många olika sociala media, berättar Johanna Lindberg.

Vad är Predictive Movement?

– Predictive Movement (PM) syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder. PM är ett projekt som finansieras av bland andra Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik och logistik. En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken.

Vilket problem vill projektet lösa?

Idag optimeras trafikrörelserna utifrån samhällsnyttan istället för att suboptimeras utifrån enskilda transporttjänsteföretags behov. Det beror på att aktörerna i trafiken inte samverkar. Predictive Movement erbjuder just samverkan där den inte finns idag. Om vi uppnår samverkan i transportsystemet får fler tillgång till transporterna och de effektiviseras. Resultatet blir bland annat att vägarna nyttjas bättre, bättre tillgänglighet på landsbygden och minskad trängsel i storstäderna. Och viktigast av allt: vi får en bättre miljö med minskad klimatbelastning och bättre luft.

Och hur ser lösningen ut?

– Predictive Movement samlar in datakällor från fysisk transportinfrastruktur. En app kopplas upp mot PM via öppna API:er och data delas om resor som planeras och utförs. Tack vare PM går det att välja fritt när en transporttjänst ska köpas, genom exempelvis tjänsteföretag som samordnar och säljer resor som andra tillhandahåller. Vi ser framför oss att informationen som kommer från PM kan användas av olika aktörer på transporttjänstemarknaden, till exempel godstransportörer eller taxi, antingen för sin egen planering eller i appar där de säljer sina tjänster till konsumenten. Plattformen kan ge privatpersoner viktig kunskap inför sina egna resor, via navigationstjänster eller nya delningstjänst-applikationer som inte finns idag.