Hoppa till innehållet

Lyckat datacenter event på Västerbotten på Grand

Publicerad: 11 februari 2020

Datacenter Innovation Region projektet bjöd in till en dag om Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri i samband med Västerbotten på Grand Hôtel.

Dagens huvudtema var hållbarhet och bjöd på goda exempel, trender och dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Deltagarna fick också information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet. 

En av föreläsarna som uppskattades särskilt var Node Poles CCO Christoffer Svanberg som pratade om deras nya miljömärkning, världens första Fossil Free Data-märkning. Märkningen gör det möjligt för företag att transparent och tydligt redovisa att data lagras hållbart. Anledningen att det är viktigt, enligt Christoffer Svanberg, är för att om Internet var ett land så skulle det vara den sjätte största elanvändaren på jorden. Och med en tredubblad ökning av den globala internettrafiken bara från 2017 till 2020 så blir det allt viktigare att framtidens datahantering och lagring sker med fossilfria energislag. För att få märkningen måste företag uppfylla ett antal kriterier, bland annat att nyttja 100% förnybar energi.

Ett annat föredrag som många ansåg var mycket intressant hölls av miljöföretaget Ecogain och deras VD Anders Enetjärn och rådgivaren Cajsa Björkén. De arbetar med markanvändnings- och exploateringsprojekt och jobbar för att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och hållbar användningen av mark, naturkapital och biologisk mångfald. En vision för datacenter branschen var, enligt Cajsa, att det i framtiden inte kommer att finnas några döda tak utan att alla datacentertak kommer att vara gröna för att på så sätt kompensera för den stora markyta som datalagringsbyggnader tar upp och ge tillbaka och återskapa förlorade ekosystem och bidra till ökad biologisk mångfald.

Anders Enetjärn säger: -Det var roligt att se att vårt föredrag engagerade. Det blev en bra diskussion och flera bra medskick som formulerades i workshopen som hölls senare under dagen.

Ytterligare en talare som många såg fram emot att lyssna på var Tor Björn Minde från RISE SICS ICE testlabb som gav en trendspaning. Tor Björn spår att år 2030 så kommer tillväxten av antalet mega datacenter i världen att växa med över 100 datacenter per år, Norden kommer att lagra hälften av all europeisk molndata som inte är tidskritisk och vätskekylning kommer att användas överallt. Vidare menade han att alla datacenter kommer att vara självlärande och optimera sig själva och att allt material i datacenter kommer att vara en del av den cirkulära ekonomin.

Ytterligare talare var Isabelle Kremlin från Svensk Datacenter Industri och Patrik Öhlund, ordförande för iMasons hållbarhetskommitte, en organisation som främjar samarbeten, utvecklar gemensamma riktlinjer, standarder och mätvärden för hållbar design och drift. Patrik arbetar i sitt uppdrag med att inspirera, uppmuntra och utveckla resurser för att hjälpa den digitala infrastruktursektorn att minska miljöpåverkan.

Isabelle och Patrik höll även i eftermiddagens workshop. Workshopen bestod av en halvtimmes gruppdiskussion följt av återrapportering och tog upp vad den svenska datacenter branschen kan göra för att nå FNs globala hållbarhetsmål och hur vi kan sprida best practices till den globala industrin. Gruppdiskussionerna var mycket uppskattade och de blev svårt att avbryta de engagerade deltagarna. Några saker som det samtalades om var återvinning av överskottsvärmen från datacenter, standarder kring att skapa ett nettoöverskott rörande biodiversitet, en mognadsskala för hållbarhet, svanenmärkta app:ar och att implementera best practices i EU Code of Conduct.

Deltagarna kom från hela Sverige och bestod av bland annat näringslivsutvecklare, etableringsaktörer, innovationsfrämjare och inkubatorer. Annika Svensson var dagens moderator och bidrog till den avslappnade och goda stämningen under dagen.

Jan-Olov Johansson, Luleå tekniska universitet säger: - Från projektets sida uppskattar vi möjligheten att samla branschföresträdare i det trevliga sammanhang som Västerbotten på Grand Hôtel utgör. Det här är andra året i rad som vi arrangerar eventet och det är roligt att det är så välbesökt och att så många ger så mycket positiv feedback.