Hoppa till innehållet
Networld2020
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

NetWorld2020 forskningsintressent

Publicerad: 17 januari 2019

Luleå tekniska universitet och Karl Anderson, biträdande professor och Tf verksamhetsledare för CDT, har valts som en av sex personer till forskningsgruppens intressentgrupp i NetWorld2020.

NetWorld2020 är den europeiska teknologiplattformen för kommunikationsnät och -tjänster. Kommunikationsnätverk möjliggör interaktion mellan användare av olika typer av utrustning, antingen mobila eller fasta. De är grunden för Internet. Den europeiska teknologiplattformen NetWorld2020 samlar spelarna i kommunikationsnätverkssektorn: branschledare, innovativa små och medelstora företag och ledande akademiska institutioner

Uppdraget för NetWorld2020-plattformen är bland annat:

  • Att utveckla positionspapper om tekniska, forskningsinriktade och samhälleliga frågor som överenskommits i NetWorld2020-organen för att få ett gemensamt mandat.

  • Att söka diskussion om frågor med beslutsfattare inom den politiska och offentliga sektorn samt i branschen och forskargemenskapen för att överbrygga klyftan mellan forskning och innovation och förväntningarna från det europeiska samhället.

  • Att regelbundet utveckla en uppdaterad strategisk forsknings- och innovationsagenda för Europa i domänen för kommunikationsnätverk.

NetWorld202s vision är bland annat att bidra till samarbetsforskningsprogram på europeisk och nationell nivå för samarbetsforskning inom mobil och trådlös, fast och satellitkommunikationsnät genom en regelbunden uppdaterad forskningsagenda.

Mer information finns på: www.networld2020.eu