Hoppa till innehållet
Gender Contact Point
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny profil

Publicerad: 7 juni 2019

Gender Contact Point tar ett nästa steg och lanserar vår nya grafiska profil. Sedan start har vi skapat ett stort antal nya relationer, innovativa samverkansmöjligheter och möten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Vårt nätverk av universitetets genusforskare och forskare med ett jämställdhetsperspektiv fortsätter att växa.

Den årliga Gender Contact Point-dagen är etablerad och LTU:s senaste initiativ Gender Smart Arena som tillsammans med forskare och företag utvecklar genusmedvetna affärs- och verksamhetsmodeller inkluderar nu även kommunala aktörer i både Norrbotten och Västerbotten. Tack vare våra aktörers breda nätverk och pågående aktiviteter  bedrivs och möjliggörs samarbeten inte enbart lokalt och regionalt, utan även nationellet och internationellt.

Vår nya profil kännetecknas av och befäster relationen till universitetets befintliga starka varumärke. Gender Contact Points logotype hänger nu ihop med universitetets logotype och punkten i vår logotype spelar i sin enkelhet roll för projektets identitet.

Gender Contact Point bildades för att öka samverkan med det omgivande samhället och vi vill tillgängliggöra genusforskningens resultat till alla aktörer som är intresserade av genus, jämställdhet och jämställdhetsintegrering.