Anders Lundkvist

Ny verksamhetsansvarig för CDT

Publicerad: 29 juni 2015

Från och med juni 2015 har Anders Lundkvist tagit över rollen som ansvarig för CDT.

Anders kommer från en position som VD för Arctic Group, ett tekniskt konsultföretag som fokuserar på tull tillämpningar och telekom. Anders har omfattande erfarenhet av internationella relationer och samarbeten tillsammans med Europa, Afrika, Sydamerika och Asien och med kunder som Teliasonera och Tullverket. Dessutom har han under lång tid arbetat i en av CDTs kompetensområden, nämligen säkerhet och mobila applikationer.

Anders har i sitt tidigare arbete haft god kontakt med CDT. Bland annat inom Mäta Jämt, ett projekt som fokuserar på hur man mäter effekterna av jämställdhet och mångfaldsarbetet inom IKT sektorn.