Hoppa till innehållet
Forskarfredag
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

5G och framtidens uppkopplade industri

Publicerad: 27 september 2019

CDTs verksamhetsledare Karl Andersson medverkade vid årets upplaga av ForskarFredag i Skellefteå på temat 5G och framtidens uppkopplade industri.

Fredagen den 27 september, 2019, var det ForskarFredag i Skellefteå. ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september. I Skellefteå sker dagen i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun.

Under dagen föreläste CDTs verksamhetsledare och biträdande professor Karl Andersson om 5G, den femte generationens mobiltelefoni, som står för dörren och öppnar helt nya möjligheter för framtidens uppkopplade industri. Utvecklingen förutspås ta industrin till en helt ny nivå och revolutionera hur industriell produktion bedrivs som tidigare tekniksprång likt ångmaskinen, elektrifieringen och robotiseringen.

Karl berättade att Luleå tekniska universitet har etablerat en 5G-testbädd tidigare i år vid namn 5G Innovation Hub North och berättade om de tre 5G- projekt som just nu drivs vid LTU och CDT; Wireless Innovation Arena, Arctic 5G Test Network samt 5G Indoor Hub.

Karl berättade också om vilka möjligheter som LTU och CDT har att stödja företag i deras utveckling.
- Vi kan ge företag stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden inom 5G området. Vi vänder oss till små och medelstora företag och organisationer som redan är aktiva inom området för trådlös kommunikation och nytillkomna som vill bredda sitt utbud av produkter och tjänster.

Karl tog även upp begreppet Smart industri och att svenska företag måste effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer för att klara den globala konkurrensen. Smart industri har särskilt fokus på de fyra delarna industri 4.0, hållbar produktion, kunskapslyft industri och testbädd Sverige.

Industri 4.0 handlar om att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Hållbar produktion är inriktad mot att en ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft. Det tredje området, Kunskapslyft industri, berör hur kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. Testbädd Sverige verkar för att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.